Så här fyller du din short-fill flaska för att få rätt mängd nikotin

20+10ml flaska

Fyll på med 9mg nikotinlösning för att få   3mg/ml

Fyll på med 18mg nikotinlösning för att få   6mg/ml


40+20ml flaska

Fyll på med 9mg nikotinlösning för att få   3mg/ml

Fyll på med 18mg nikotinlösning för att få   6mg/ml


50+10ml flaska

Fyll på med 9mg nikotinlösning för att få   1,5mg/ml

Fyll på med 18mg nikotinlösning för att få   3mg/ml


70+30ml flaska

Fyll på med 9mg nikotinlösning för att få   2,7mg/ml

Fyll på med 18mg nikotinlösn. för att få   5,4mg/ml