Så här fyller du din short-fill flaska för att få rätt mängd nikotin

20+10ml flaska

Fyll på med 0,9% nikotinlösning för att få   3mg/ml

Fyll på med 1,8% nikotinlösning för att få   6mg/ml

Fyll på med 3,6% nikotinlösning för att få 12mg/ml

Fyll på med 4,8% nikotinlösning för att få 16mg/ml

40+20ml flaska

Fyll på med 0,9% nikotinlösning för att få   3mg/ml

Fyll på med 1,8% nikotinlösning för att få   6mg/ml

Fyll på med 3,6% nikotinlösning för att få 12mg/ml

Fyll på med 4,8% nikotinlösning för att få 16mg/ml

50+10ml flaska

Fyll på med 0,9% nikotinlösning för att få   1,5mg/ml

Fyll på med 1,8% nikotinlösning för att få   3mg/ml

Fyll på med 3,6% nikotinlösning för att få   6mg/ml

Fyll på med 4,8% nikotinlösning för att få   8mg/ml

70+30ml flaska

Fyll på med 0,9% nikotinlösning för att få   2,7mg/ml

Fyll på med 1,8% nikotinlösning för att få   5,4mg/ml

Fyll på med 3,6% nikotinlösning för att få 10,8mg/ml

Fyll på med 4,8% nikotinlösning för att få 14,4mg/ml