I lager.

Coil SMOK V8 Baby

49 kr


SMOK

V8 Baby 

0,4 Ohm 40-80W

0,6 Ohm 20-50W