Engångs-vejps


Aroma King 600
engångsvejp innehåller 2 ml smak och ett 550mAh-batteri för att ge cirka 600 puffar. 

Salt (nya)  engångsvejp innehåller 2 ml smak och ett 400mAh-batteri för att ge cirka 600 puffar.

FRUNK Bar engångsvejp innehåller 2ml. Upp till 800 puffar.

Pod Salt Go engångsvejp innehåller 2ml. Upp till 600 puffar.