Integritetspolicy

1. INSAMLING AV INFORMATION
VI SAMLAR IN INFORMATION FRÅN DIG NÄR DU REGISTRERAR DIG PÅ VÅR WEBBPLATS, LOGGAR IN PÅ DITT KONTO, GÖR ETT KÖP, ANVÄNDER HEMSIDAN ELLER DELTAR I EN TÄVLING OCH/ELLER NÄR DU LOGGAR UT. DEN INSAMLADE INFORMATIONEN INKLUDERAR DITT NAMN, DIN E-POSTADRESS, DITT TELEFONNUMMER, DITT PERSONNUMMER, DIN ADRESS OCH/ELLER KREDITKORT.
DESSUTOM TAR VI AUTOMATISKT EMOT OCH SPARAR INFORMATION FRÅN DIN DATOR OCH WEBBLÄSARE, INKLUSIVE DIN IP-ADRESS, UPPGIFTER OM PROGRAMVARA OCH HÅRDVARA OCH DEN BEGÄRDA SIDAN.


2. ANVÄNDNING AV INFORMATION
DEN INFORMATION VI SAMLAR IN FRÅN DIG KAN ANVÄNDAS FÖR ATT:
GÖRA DIN UPPLEVELSE PERSONLIG OCH TILLGODOSE DINA PERSONLIGA BEHOV
TILLHANDAHÅLLA ANPASSADE ANNONSER
FÖRBÄTTRA VÅR HEMSIDA
FÖRBÄTTRA VÅR KUNDSERVICE OCH DITT BEHOV AV HJÄLP
KONTAKTA DIG VIA E-POST
ADMINISTRERA EN TÄVLING, ETT ERBJUDANDE ELLER EN UNDERSÖKNING
SÄKERSTÄLLA ATT DU ÄR ÖVER 18 ÅR


3. E-HANDELSSÄKERHET
VI ÄR DE ENDA SOM ÄGER INFORMATIONEN SOM SAMLAS IN PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN. DIN PERSONLIGT IDENTIFIERBARA INFORMATION KOMMER INTE ATT SÄLJAS, UTBYTAS, ÖVERFÖRAS ELLER DELAS VIDARE, I NÅGOT SYFTE, UTAN DITT SAMTYCKE, FÖRUTOM DÅ SÅ KRÄVS FÖR ATT UPPFYLLA EN BEGÄRAN OCH/ELLER ÖVERFÖRING, T.EX. FÖR ATT SKICKA EN BESTÄLLNING.

4. UTLÄMNANDE TILL TREDJE PART
VI SÄLJER, HANDLAR, ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÖVERFÖR, INTE PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE PARTER. DETTA INKLUDERAR INTE BETRODD TREDJEPART SOM HJÄLPER OSS ATT DRIVA VÅR WEBBPLATS ELLER VÅRT FÖRETAG, MED KRAVET ATT DESSA PARTER GODKÄNNER ATT HÅLLA INFORMATIONEN KONFIDENTIELL OCH ATT ETT BITRÄDESAVTAL FINNS.
VI ANSER ATT DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT DELA INFORMATION I SYFTE ATT UNDERSÖKA, FÖRHINDRA ELLER VIDTA ÅTGÄRDER MOT ILLEGALA AKTIVITETER, MISSTÄNKT BEDRÄGERI, SITUATIONER SOM MEDFÖR EN POTENTIELL RISK FÖR EN PERSONS FYSISKA SÄKERHET, BROTT MOT VÅRA ANVÄNDARVILLKOR ELLER ANDRA TILLFÄLLEN DÅ LAGEN KRÄVER SÅ.
ALLMÄNNA UPPGIFTER KAN DOCK DELAS VIDARE TILL UTOMSTÅENDE PARTER FÖR MARKNADSFÖRING, I ANNONSSYFTE ELLER ANDRA ÄNDAMÅL.

5. INFORMATIONSSKYDD
VI VIDTAR EN RAD OLIKA SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA DINA PERSONLIGA UPPGIFTER. VI ANVÄNDER OSS AV AVANCERADE KRYPTERINGSMETODER FÖR ATT SKYDDA KÄNSLIGA UPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS ÖVER INTERNET. ENDAST MEDARBETARE SOM SKA UTRÄTTA ETT SPECIFIKT JOBB (T.EX. FAKTURERING ELLER KUNDSERVICE), FÅR TILLGÅNG TILL PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION. DE DATORER/SERVRAR SOM ANVÄNDS FÖR ATT LAGRA PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION LAGRAS I EN SÄKER MILJÖ.
ANVÄNDER VI OSS AV COOKIES?
JA. VÅRA COOKIES FÖRBÄTTRAR TILLGÅNGEN TILL VÅR WEBBPLATS OCH IDENTIFIERAR ÅTERKOMMANDE BESÖKARE. DESSUTOM FÖRBÄTTRAR VÅRA COOKIES ANVÄNDARUPPLEVELSEN GENOM ATT SPÅRA OCH MÅLANPASSA ANVÄNDARENS INTRESSEN. VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES KOPPLAS ÖVER HUVUD TAGET INTE TILL PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS.

6. AVSLUTA PRENUMERATION
VI ANVÄNDER DEN E-POSTADRESS DU FÖRSER OSS MED FÖR ATT SKICKA INFORMATION OCH UPPDATERINGAR SOM ANGÅR DIN BESTÄLLNING, ENSTAKA NYHETSBREV, RELATERAD PRODUKTINFORMATION ETC. OM DU INTE LÄNGRE VILL TA EMOT SÅDANA MEDDELANDEN HITTAR DU INFORMATION OM HUR DU AVSLUTAR PRENUMERATIONEN I SLUTET AV VARJE E-POSTMEDDELANDE SAMT INNE PÅ DIN PERSONLIGA SIDA.


7. SAMTYCKE
GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS GODKÄNNER DU VÅR INTEGRITETSPOLICY.