Om du får tillsyn

BRA ATT VETA OM DU FÅR TILLSYN AV KOMMUNEN

Tyvärr är det många av kommunernas tillsynspersoner som inte kan reglerna kring e-cigaretter. Alltför många tror att det är samma regler som för tobak. Vissa regler är samma, men en del punkter är speciella när det gäller e-cigaretter.

Varningstexten måste INTE vara omgiven av en ram. Det står att det ska vara så i en gammal lag som är ersatt av en ny, vilket vissa tillsynspersoner inte känner till. I den nya lagen finns inte det kravet. Följande har vi fått från Folkhälsomyndigheten: "Det finns inget krav på ram runt varningstexten, se 3 kap. 9 § förordningen om tobak och liknande produkter"

Ytan som är avsedd för varningstexten ska täcka minst 30% av ytan som den sitter på. Det är INTE ytan innanför en eventuell ram, utan hela den yta som är avsedd för varningstexten, enligt besked vi fått från Folkhälsomyndigheten.

Varningstexten ska finnas på askens 2 största ytor.

Det finns inget krav på att det ska finnas varningstext på framsidan av förpackningen, om inte framsidan är en av de två största ytorna av förpackningen. Om framsidan INTE är en av de två största ytorna, är det helt OK om det finns en varningstext där på engelska.

Det finns ingenting i lagtexten som säger att varningstexten inte får vara på en påklistrad etikett. Det är alltså helt OK!  Etiketten måste sitta på asken och inte utanpå t ex ett cellofanskydd! Lagtexten säger att "FÖRPACKNINGEN SKA VARA FÖRSEDD MED VARNINGSTEXT". Efter ett kontrollbesök hos oss i maj 2022 av Folkhälsomyndigheten (OLGA CARATIER) skrev de följande i sin rapport:
Vid tillsynsbesöket framgår att samtliga produkter från ”Frank Bar” har korrigerats av Bolaget avseende hälsovarningar, innehållsförteckning, informationsblad. Bolaget har tagit fram etiketter med hälsovarningar och placerat dessa på så sätt att hälsovarningen sträcker ut sig på tre sidor av styckförpackningen. Det framgår där tydligt att det är OK att sätta på en etikett med svensk varningstext!Kommer tillsynspersonerna med konstiga påståenden, be dem visa lagtexten där det framgår vad de menar!